Endotrakeal Tube

Endotrakeal Tube

  • Endortrakealtube med mansjett

    Endortrakealtube med mansjett

    En endotrakeal tube er en fleksibel slange som plasseres gjennom munnen inn i luftrøret (luftrøret) for å hjelpe en pasient med å puste.Endotrakealtuben kobles deretter til en ventilator, som leverer oksygen til lungene.Prosessen med å sette inn røret kalles endotrakeal intubasjon.Endotrakealtube regnes fortsatt som "gullstandard"-anordninger for å sikre og beskytte luftveiene.